GPX Medical höll 24 april årsstämma. Märta Lewander Xu, VD för Gasporox samt styrelseledamot i GPX Medical, valdes till styrelseordförande och Mariann Ödegård valdes in som ny styrelseledamot.

GPX Medical ägs till 60% av Gasporox och utvecklar deras teknik med tillämpningar mot medicinsk diagnostik. Fram till i januari 2019 leddes båda bolagen Gasporox och GPX Medical av Märta Lewander Xu som VD, men sedan januari 2019 leds GPX Medical av en heltidsanställd VD, Hanna Sjöström. Märta Lewander Xu går nu in i rollen som styrelseordförande i GPX Medical och valdes in under årsstämman 24 april. Katarina Svanberg och Stephan Dymling återvaldes till styrelseledamöter och Lina Boresson lämnar styrelsen. Tore Gimse, VD på Norsk Elektro Optikk AS lämnar posten som styrelseordförande men stannar i styrelsen som suppleant till nytillträdda Mariann Ödegård som arbetar med affärs- och bolagsutveckling inom Norsk Elektro Optikk AS. Mariann Ödegård har lång erfarenhet av att utveckla bolag i tidig fas till kommersialisering. Genom VD Hanna Sjöström och förstärkta styrelsen finns en bred kompetens för att ta bolaget till nästa fas.

Tore Gimse, Styrelseordförande för Gasporox och VD för Norsk Elektro Optikk AS:
”Märta Lewander Xu kommer i sin roll som ordförande att ytterligare kunna stötta bolaget med sin djupa förståelse för tekniken och breda internationella kontaktnät inom akademin. Mariann Ödegård kompletterar styrelsen med sin gedigna erfarenhet inom affärs- och bolagsutveckling.”

Märta Lewander Xu, Styrelseordförande för GPX Medical och VD för Gasporox:
”Jag ser fram emot att tillsammans med VD Hanna Sjöström fortsätta den goda utvecklingen i GPX Medical och realisera den stora internationella marknadspotential som vi ser i bolaget.”

För ytterligare information, kontakta:
Märta Lewander Xu, VD Gasporox, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se
Hanna Sjöström, VD GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se

About GPX Medical

GPX Medical AB was formed in 2016 as a subsidiary to Gasporox AB (publ) with the aim to develop and commercialize medical applications of the GASMAS technology. The company is owned by Gasporox AB (publ) to 53,3%, by Norsk Elektro Optikk AS to 36,2% and by the team to 10,5%. The company is located in Lund, Sweden. Org. nbr. 559069-9012.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hs@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB
Tellusgatan 13
224 57 Lund
Sweden
info@gpxmedical.se