GPX Medical AB (publ) publicerar bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq Stockholm AB har per den 29 september 2020 godkänt GPX Medical AB...