GPX Medical AB (publ) sålde i juni 2021 sitt första medicintekniska instrument för lungmonitorering till University College Cork, Irland, för att användas i en stor studie på nyfödda barn på Universitetssjukhuset i Cork. Syftet med studien är att monitorera lungvolym och syrgaskoncentration i lungorna samt att utvärdera positionering av prober på barnens bröstkorg. GPX Medical meddelar idag att rekryteringen av patienter till den prövarinitierade kliniska studien löper på enligt tidsplan, hittills har 25 spädbarn deltagit.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012