Pressmeddelande
Lund, Sverige, 29 maj 2020

GPX Medical beviljas anslag för utveckling av smart elektroniksystem från Vinnova

GPX Medical har tillsammans med samarbetspartnern NEOLund beviljats 1.6 MSEK i anslag av Vinnova för att utveckla ett smart elektroniksystem för dubbelsidig monitorering av lungor med utökad laserelektronik. Projektet startar i augusti 2020 och löper under hela 2021.

Projektet utgör en central del av produktutvecklingen för NEOLA avseende dubbelsidig lungmonitorering. NEOLA är vår första medicintekniska utrustning för intensivvårdspatienter med andningsproblem riktad mot de för tidigt födda spädbarnen. Vi arbetar mot milstolpen CE-märkt NEOLA och detta projekt bidrar med betydande steg framåt.

Det är ett strategiskt viktigt projekt vi nu fått beviljat tillsammans med vår teknikpartner och ägare NEO genom deras helägda dotterbolag NEOLund. Jag är stolt över den banbrytande teknik och kunniga team bolaget har och ser fram emot de nästkommande åren, säger vd Hanna Sjöström.

För mer information kontakta:
Hanna Sjöström, vd GPX Medical AB, mobil: +46 (0) 760-10 71 16, email: hs@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________
Om GPX Medical
GPX Medical AB utvecklar medicinteknisk utrustning för icke-invasiv lungmonitorering och diagnostik av bihålorna. Den patenterade teknologin innebär ett helt nytt sätt att se vad som händer i kroppen och är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad av forskare vid Lunds Universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett delägt dotterbolag till Gasporox AB (publ.).

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012