GPX Medical AB (publ) (“GPX Medical” eller “Bolaget”) har i enlighet med villkoren för utgivna teckningsoptioner av serie TO1 genomfört en omräkning enligt optionsvillkoren till följd av den nyligen slutförda företrädesemissionen vars utfall offentliggjordes den 13 oktober 2021. Omräkning har skett av dels teckningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption, dels med hänsyn till antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Teckningskursen har nu omräknats till 7,18 SEK och varje teckningsoption berättigar – också efter omräkning – till teckning av en (1) aktie.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012