Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, i Storbritannien, USA, Schweiz, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution, publicering eller offentliggörande skulle kunna vara i strid med gällande lagar eller regler. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för GPX Medical AB (publ) (“GPX Medical” eller “Bolaget”) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 27 augusti 2021 och godkändes av Bolagets extra bolagsstämma den 14 september 2021 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till cirka 27,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Vidare offentliggör Bolaget en rättelse avseende information om att tecknings- och garantiåtaganden. Korrekt information är att Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser (42 procent) och garantiåtaganden (38 procent) motsvarande totalt 80 procent av emissionsvolymen.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012