Årsstämma i GPX Medical AB (publ) hölls idag den 20 maj 2021. Mot bakgrund av Covid-19 pandemin genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon fysisk stämma hölls därför inte.

Läs kommunikén här: Pressmeddelande

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på GPX Medicals hemsida, där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012