Extra bolagsstämma i GPX Medical AB (publ) hölls idag den 14 september 2021. Mot bakgrund av Covid-19 pandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon fysik stämma hölls därför inte.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 27 augusti 2021 avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 10 524 990 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 751 788,03 kronor.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012