Den 29 oktober 2020 medverkar GPX Medicals vd Hanna Sjöström i en panel på European Angel Investment Summit, en tvådagars konferens ordnad av EBAN, ett europeiskt nätverk för investerare intresserade av bolag verksamma i ett tidigt skede. Panelen heter “Financing the ‘Made in EU’ Unicorns” och medverkan gör även representanter från Nasdaq, EBAN och den europeiska kommissionens European Innovation Council (EIC).

Hanna Sjöströms roll i panelen är att berätta om GPX Medicals erfarenheter av att utveckla bolagets banbrytande medicintekniska innovation och hur finansieringsfrågan hanterats genom exempelvis noteringen på Nasdaq Stockholm First North Growth Market.  Noteringen ägde rum den 2 oktober i samband med en klockringningsceremoni i Lund, där GPX Medical har sitt huvudkontor.

– Det är en ära att få vara med i den här panelen och kunna berätta mina insikter och hur vi valt att finansiera bolaget för att kunna realisera mitt bolags vision av att revolutionera neonatalvården. Jag är också glad att delta på ett evenemang som hyllar affärsänglarna, en avgörande del av det finansiella ekosystemet som är en stor anledning till att många innovationer blir verkliga, säger GPX Medicals vd Hanna Sjöström.

– Dessutom ser jag verkligen fram emot att utöka GPX Medicals nätverk inom Europa eftersom Tyskland, Frankrike och Storbritannien kommer att vara viktiga marknader för NEOLA i framtiden, fortsätter Hanna Sjöström.

European Angel Investment Summit är en mötesplats för hundratals investerare, startup-bolag och politiska beslutsfattare med syfte att uppmärksamma affärsänglar och deras betydande roll i att utveckla och driva innovation i Europa genom finansiering av europeiska startup-bolag.

GPX Medical AB (publ.) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds Universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ.) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se.

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012