GPX Medical publicerar investerarbrev

GPX Medical publicerar investerarbrev

I detta första nummer får ni läsa en hälsning från VD Hanna Sjöström och en intervju med CTO Sara Bergsten som berättar om produktutvecklingen. Läs pressmeddelande och bifogat investerarbrev här: Investerarbrev april 2021
GPX Medical AB publicerar årsredovisning för 2020

GPX Medical AB publicerar årsredovisning för 2020

Pressmeddelande Lund, Sverige, 16 april 2021 GPX Medical AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.gpxmedical.se, samt i bilaga nedan. Se pressmeddelandet här: PM Årsredovisning 2020 GPX Medical AB (publ) och...
Kallelse till årsstämma i GPX Medical AB

Kallelse till årsstämma i GPX Medical AB

Aktieägarna i GPX Medical AB, org.nr 559069-9012, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Med hänsyn till den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande myndighetsföreskrifter kommer årsstämman med stöd av...

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Tellusgatan 13
224 57 Lund
Sweden
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012