Investors

Att investera i GPX Medical

Vår vision är att för tidigt födda barn ska få en bättre start i livet. Genom att förse neonatalintensivvården med en banbrytande innovation för att övervaka barnets lungor som direkt varnar vid komplikationer uppgraderar vi vården av dessa utsatta barn och får en unik position på marknaden för pediatrisk medicinteknisk utrustning.

Vår unika och innovativa medicintekniska utrustning NEOLA® adresserar den globala marknaden för neonatalintensivvård. Den patenterade tekniken kan användas för en konstant övervakning av lungorna hos för tidigt födda spädbarn. NEOLA® har en alarmfunktion som kan göra att allvarliga tillstånd som lungkollaps upptäcks direkt, istället för som i dag, först när de fysiska tecknen på att barnet inte mår bra är så synliga att de upptäcks av neonatalläkaren eller sjuksköterskan.

Bolagets nuvarande produktprototyp har utvecklats i samarbete med ledande kliniska forskare inom neonatologi och använts vid forskningsstudier på nyfödda barn samt i pre-kliniska studier. Studierna har visat på metodens potential att mäta lungutfyllnad och syrgaskoncentration, samt förändringar av dessa parameter. Bolaget är nu redo för att ta nästa steg och kommersialisera NEOLA® vilket innebär att ta den nuvarande produktprototypen till ett medicintekniskt instrument enligt medicintekniskt regelverk inom Europa och USA.

Till vänster finns mer information om GPX Medical, finansiella rapporter och information om aktien, all information är på svenska.

For material in english, please contact info@gpxmedical.se.

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012