Aktieinformation

Aktieinformation:

GPX Medical AB (publ) noterade bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm den 2 oktober 2020. GPX Medical AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Bolagets aktie handlas under kortnamn GPXMED och teckningsoptionen under GPXMED TO1.

Bolagets ISIN-kod för aktien är: SE0014829255

ISIN-kod för teckningsoptioner TO1 är: SE0014731006

Aktiekurs och handeln i aktien kan följas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Vid frågor avseende fördelningen av anskaffningsvärden för Gasporox och GPX Medical vänligen se Gasporox hemsida: https://www.gasporox.se/pressreleases/aktieinformation/

 

 

Aktieägare

 

I aktieägarlistan ovan listas GPX Medicals tio största aktieägare per den 30 juni 2021.

Aktiestruktur

 

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande två (2) incitamentsprogram i GPX Medical som beslutades vid årsstämman den 20 maj 2021. Teckningsoptioner 2021/2025A (för ledande befattningshavare, övriga anställda och konsulter i Bolaget) och 2021/2025B (styrelsens ledamöter) kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 2 juni 2025 till och med den 30 juni 2025, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget.

Incitamentsprogram – beslut och villkor

 

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012