Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Här finner du all dokumentation kopplat till GPX Medicals bolagsstämmor.

Årsstämma 2022-05-19

I enlighet med tidigare stämmobeslut, och då stora ägarförändringar skedde i samband med företrädesemissionen, har styrelseordföranden efter samråd med bolagets största aktieägare per den 5 november 2021 sammankallat en valberedning.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2022 i GPX Medical AB (publ) består av följande personer:

Anders Pettersson, utsedd av ANMIRO AB
Pär Josefsson, utsedd av Pär Josefsson
BG Svensson, utsedd av Cardeon AB

 

Extra bolagsstämma 2021-09-14

Årsstämma 2021-05-20

Extra bolagsstämma 2020-08-17

Extra bolagsstämma 2020-07-06

Årsstämma 2020-04-21

  • Protokoll
  • Kallelse

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012