Bolagsstyrning

Bolagsstyrning & Bolagsordning

GPX Medical AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet GPXMED, mer information om aktien finns i menyn till vänster. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag och gällande bolagsordning.

GPX Medical AB (publ) följer inte Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelse & Ledning

GPX Medicals styrelse består av fyra ledamöter valda på GPX Medicals årsstämma 21 april 2020.

Märta Lewander Xu

Styrelseordförande sedan 2019, tidigare verkställande direktör på deltid samt styrelseledamot för GPX Medical 2016-2019.

Erfarenhet och utbildning

Märta Lewander Xu är teknologie doktor i fysik, har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och en lärarexamen i matematik och fysik. Märta anställdes på Gasporox AB (publ) 2010 som CTO och är sedan januari 2015 verkställande direktör på Gasporox AB (publ) som är listat på Nasdaq First North samt styrelsesuppleant i CxTx AB och ledamot i Lund Laser Center vid Lunds universitet.

Antal aktier i bolaget

223 644

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Stephan Dymling

Styrelseledamot sedan 2018

Erfarenhet och utbildning

Stephan Dymling har en PhD inom medicinsk teknik. Han har även mångårig erfarenhet av både lednings- och styrelsearbete i liknade uppstartsbolag som GPX Medical.

Antal aktier i bolaget

69 972 aktier via bolaget Allinug AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Katarina Svanberg

Styrelseledamot sedan 2016

Erfarenhet och utbildning

Katarina Svanberg innehar en läkarexamen och Fil. Mag. Medicine Doktorsgrad. Hon är en aktiv universitetslärare och doktorandshandledare. Hon har arbetat som överläkare och adjungerad professor i onkologi under perioden 2004 – 2018 vid Lunds universitet (överläkare till 2013). Katarina är sedan 2011 professor i bioteknik och sedan 2018 särskild forskare på professorsnivå vid Lunds universitet.

Antal aktier i bolaget

110 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

GPX Medical ledning & team

GPX Medicals ledning består av vd Hanna Sjöström samt CFO Urban Ottosson. Utöver ledningen finns det ett starkt team av nyckelpersoner med såväl teknisk som medicinsk kompetens. Teamet kompletteras även av ett omfattande nätverk av specialistkonsulter.

Hanna Sjöström

Extern VD sedan 2019

Erfarenhet och utbildning

Hanna Sjöström är utbildad civilekonom vid Lunds universitet (Master of Business Administration) med inriktning Technology Management. Hon har även gått en kurs i ledarskap inom Executive MBA-programmet av Swedish Management Group, samt är certifierad styrelseledamot inom Life Sciences. Hanna har haft ledande positioner inom stora koncerner som L’Oréal, the Coca-Cola Company och ledande befattning på TePe Munhygiensproduker AB där hon var en del av företagets ledningsgrupp.

Antal aktier i bolaget

241 838

Urban Ottosson

CFO sedan 2020

Erfarenhet och utbildning

Urban Ottoson är utbildad civilekonom vid Lunds universitet samt har en examen vid KTH Executive School i Stockholm. Han har arbetat som CFO sedan 1999. Urban är även privatinvesterare vid sidan av sina uppdrag.

Antal aktier i bolaget

78 125 via Predictus Asset Management AB

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Tellusgatan 13
224 57 Lund
Sweden
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012