Bolagsstyrning

Bolagsstyrning & Bolagsordning

GPX Medical AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet GPXMED, mer information om aktien finns i menyn till vänster. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag och gällande bolagsordning.

GPX Medical AB (publ) följer inte Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelse & Ledning

GPX Medicals styrelse består av fem ledamöter valda på GPX Medicals årsstämma 20 maj 2021.

Märta Lewander Xu

Styrelseordförande sedan 2019, tidigare verkställande direktör på deltid samt styrelseledamot för GPX Medical 2016-2019.

Erfarenhet och utbildning

Märta Lewander Xu är teknologie doktor i fysik, har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och en lärarexamen i matematik och fysik. Märta anställdes på Gasporox AB (publ) 2010 som CTO och är sedan januari 2015 verkställande direktör på Gasporox AB (publ) som är listat på Nasdaq First North, styrelseledamot i Lund Laser Center vid Lunds universitet, BeammWave AB, Serstech AB och Inscientia AB, samt styrelsesuppleant i CxTx AB.

Antal aktier i bolaget

223 644

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Katarina Svanberg

Styrelseledamot sedan 2016

Erfarenhet och utbildning

Katarina Svanberg innehar en läkarexamen och Fil. Mag. Medicine Doktorsgrad. Hon är en aktiv universitetslärare och doktorandshandledare. Hon har arbetat som överläkare och adjungerad professor i onkologi under perioden 2004 – 2018 vid Lunds universitet (överläkare till 2013). Katarina är sedan 2011 professor i bioteknik och sedan 2018 särskild forskare på professorsnivå vid Lunds universitet. Katarina är även styrelseordförande i Medicinska Laser centrum och styrelseledamot i Lund Laser Center, Spectracure AB (publ) och SPCIN AB. 

Antal aktier i bolaget

110 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Helene Hartman

Styrelseledamot sedan 2021

Erfarenhet och utbildning

Helene Hartman är utbildad kemiingenjör och har en bakgrund som ledare inom Tetra Pak, och numera driver hon två life science bolag på Medicon Village baserat på forskning från Lunds Universitet. Helene är kunnig inom finansiella frågeställningar, har en gedigen teknisk bakgrund och har stor erfarenhet av de utmaningar som mindre life science bolag möter.

Antal aktier i bolaget

10 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Johannes Swartling

Styrelseledamot sedan 2021

Erfarenhet och utbildning

Johannes Swartling är utbildad civilingenjör och har en PhD inom fysik och har idag en befattning som CTO på Spectracure AB där han ansvarar för bolagets forskning och utveckling. Han har även tidigare jobbat som CTO på både Gasporox och GPX Medical och har därmed stor insikt i tekniken inom bolaget. Han har erfarenhet av utveckling av medicinteknik, kliniska prövningar, samt kvalitets- och regulatoriska frågor inklusive riskhantering och har bedrivit forskning avseende applikationer för laserteknologi och spektroskopi inom biologi och medicin.

Antal aktier i bolaget

14 543 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare Cardeon AB.

Urban Ottosson

Styrelseledamot sedan 2021

Erfarenhet och utbildning

Urban Ottoson är utbildad civilekonom vid Lunds universitet samt har en examen vid KTH Executive School i Stockholm. Han har arbetat som CFO sedan 1999. Urban är även privatinvesterare vid sidan av sina uppdrag.

Antal aktier i bolaget

78 125 aktier via Predictus Asset Management AB

Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare

GPX Medical ledning & team

GPX Medicals ledning består av vd Hanna Sjöström samt CFO Urban Ottosson. Utöver ledningen finns det ett starkt team av nyckelpersoner med såväl teknisk som medicinsk kompetens. Teamet kompletteras även av ett omfattande nätverk av specialistkonsulter.

Hanna Sjöström

Extern VD sedan 2019

Erfarenhet och utbildning

Hanna Sjöström är utbildad civilekonom vid Lunds universitet (Master of Business Administration) med inriktning Technology Management. Hon har även gått en kurs i ledarskap inom Executive MBA-programmet av Swedish Management Group, samt är certifierad styrelseledamot inom Life Sciences. Hanna har haft ledande positioner inom stora koncerner som L’Oréal, the Coca-Cola Company och ledande befattning på TePe Munhygiensproduker AB där hon var en del av företagets ledningsgrupp. Hanna är även styrelseledamot i Alteco Medical AB samt styrelseordförande i Inscientia AB.

Antal aktier i bolaget

241 838

Urban Ottosson

CFO sedan 2020

Erfarenhet och utbildning

Urban Ottoson är utbildad civilekonom vid Lunds universitet samt har en examen vid KTH Executive School i Stockholm. Han har arbetat som CFO sedan 1999. Urban är även privatinvesterare vid sidan av sina uppdrag.

Antal aktier i bolaget

78 125 via Predictus Asset Management AB

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012