IPO 2020

Information om GPX Medical IPO 2020

GPX Medical inledde under 2020 en process för att noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Här samlar vi information kopplat till den processen.

Som ett led i att notera GPX Medical har Gasporox som grundade bolaget valt att dela ut hela sitt innehav i GPX Medical till Gasporox aktieägare. För mer information om utdelningen, besök www.gasporox.se eller läs mer i informationsbroschyren nedan/till höger.

Erbjudandepris
6,40 SEK per unit, vilket motsvarar 6,40 SEK per aktie.
En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Courtage utgår ej.

Emissionsvolym
Högst 3 515 625 units, vilket innebär högst 3 515 625 aktier och högst 3 515 625 teckningsoptioner av serie TO1.

Emissionsbelopp
GPX Medical tillförs 22,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet. Emissionskostnaderna för Erbjudandet uppgår till
cirka 2,1 MSEK.

Teckningsoptioner av serie TO1
En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 8,32 SEK under perioden 4 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs GPX Medical ytterligare 29,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK.

Övertilldelningsoption
Övertilldelningsoptionen består av högst 527 343 nyemitterade units. De units som emitteras i övertilldelningsoptionen ska ha samma teckningskurs som de i Erbjudandet.

Värdering
Cirka 45 MSEK före Erbjudandet.
Teckningsförbindelser cirka 18 MSEK motsvarande 80 procent av Erbjudandet.

Teckningsperiod
7 september 2020 – 21 september 2020.
Offentliggörande av utfall omkring den 22 september 2020.

Likviddag
30 september 2020.
Preliminär första handelsdag 2 oktober 2020 på Nasdaq First North.

Minsta teckningspost
820 units motsvarande 5 248 SEK. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012