Pressmeddelande 16 februari 2021

GPX Medical publicerar idag Bokslutskommuniké för år 2020. Läs pressmeddelandet och rapporten i sin helhet här: Bokslutskommuniké 2020

Aktieägare och intressenter är varmt välkomna till bolagets rapportpresentation den 16 februari 2021 kl. 10.00. För anmälan och videolänk, kontakta Marketing and Communication Lead Freja Bremborg freja.bremborg@gpxmedical.se

Rapportpresentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senare under dagen.

Denna information är sådan information som GPX Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 09:00 CET.

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012