Pressmeddelande

Lund, Sverige, 27 januari 2021

Den 27 januari 2021 lämnade GPX Medical AB (publ) in en ansökan om svenskt patent till patent- och registreringsverket (PRV) avseende en metod som förbättrar den optiska mätmetoden som används för bolagets teknologiplattform. Metoden är tekniskt viktig för mätnoggrannheten generellt och väntas få särskild betydelse för NEOLA®, bolagets medicintekniska utrustning för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor.

Metoden som ansökan avser förbättrar mätnoggrannheten vid användning av utrustningen i omgivningar med varierande luftkomposition. GPX Medical bedömer efter genomgången nyhetsgranskning att möjlighet att skydda uppfinningen föreligger samt att värdet av uppfinningen är betydande för mätprecisionen av NEOLA® i en krävande klinisk miljö.

”Vi arbetar aktivt med vår patentportfölj och utvärderar löpande hur vi på bästa sätt kan stärka vår patentportfölj i takt med vår produktutveckling för att därmed säkra användningen av strategiskt och tekniskt viktiga innovationer. Den nya innovationen kommer att bli en viktigt del i NEOLA® då den öppnar upp för en förenklad installation och drift i en krävande miljö som den neonatala intensivvården innebär och därför kan denna patentansökan bli en viktig del i vår patentportfölj när det godkänts”, säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

Länk till pressmeddelandet i sin helhet:Pressmeddelande

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012