Styrelsen i GPX Medical har beslutat i nära dialog med huvudägarna, att inleda processen för att notera bolaget på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med mål om en notering under hösten 2020. Bolaget har under det senaste året nått betydande milstolpar för utvecklingen av sin produkt för lungmonitorering.

GPX Medical har nu byggts till ett självständigt bolag med en stark potential på den globala marknaden för lungmonitorering. Noteringen är ett viktigt steg för att tillvarata framtida möjligheter för tillväxt och värdeskapande, säger styrelseordförande Märta Lewander Xu.

Jag är glad att ägarna ger oss den här möjligheten. Vi har en unik patenterad teknologi som möjliggör direkt detektion av lungkomplikationer som kan vara avgörande för att rädda liv. Vår första produkt riktar sig mot neonatalvården där en stor del av de för tidigt födda barnen lider av andningssvårigheter. Jag ser möjlighet att etablera oss som en global aktör inom utrustning för intensivvård av patienter med andningssvårigheter, säger vd Hanna Sjöström.

Eminova Partners AB har utsetts till finansiell rådgivare i samband med processen för en notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

För mer information kontakta:
Hanna Sjöström, vd GPX Medical AB, mobil: +46 (0) 760-10 71 16, email: hs@gpxmedical.se

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012