Pressmeddelande

Lund, Sverige, 26 januari 2021 kl. 15:00 CEST

GPX Medical AB (publ) bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2020 tisdagen den 16 februari kl. 10.00. Presentationen sker via videokonferens. Bokslutskommunikén kommer att publiceras kl. 09.00 samma dag.

GPX Medical publicerar sin bokslutskommuniké för 2020 den 16 februari klockan 09.00. Vi välkomnar härmed investerare, analytiker och journalister till en kombinerad rapportpresentation och videokonferens tisdagen den 16 februari klockan 10.00. Rapporten presenteras av verkställande direktör Hanna Sjöström och CFO Urban Ottosson. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor för de som deltar.

Vänligen anmäl ditt deltagande i förväg genom att maila namn och företag till Freja Davidsson Bremborg, CEO Assistant, freja.bremborg@gpxmedical.se Du kommer därefter att bli inbjuden till videokonferensen som hålls via Microsoft Teams. Möteslänk erhålls i samband med inbjudan.

Det finns även möjlighet att ställa frågor till CFO Urban Ottosson över telefon mellan klockan 11.00-12.00 på telefonnummer 0767-85 51 44.

Bokslutskommuniké samt rapportpresentation kommer finnas tillgängliga på GPX Medicals hemsida: https://gpxmedical.se/investors/rapporter

Presmeddelandet i sin helhet hittar du här: Pressmeddelande

About GPX Medical

GPX Medical AB (publ) is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA®, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a cutting-edge technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration. NEOLA® has the potential to provide better care, fewer days in intensive care and healthier lives for preterm born infants. Founded in 2016 and headquartered in Lund, Sweden, GPX Medical is building on a historic Swedish legacy of medical technology innovation and invaluable contributions to global health care.

For investors

Please contact CEO Hanna Sjöström for investment opportunities:
hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Contact

GPX Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@gpxmedical.se

Organization number: 559069-9012